ايام‌الله

چه كسي مي‌فهمد هوايي كه بخار خون صدها نفر معطرش كرده چه طعمي به نفس آدم مي‌دهد؟ چه كسي مي‌فهمد دويدن در كوچه‌هاي باريك از ترس جان چه حالي دارد؟ چه كسي مي‌فهمد جان دادن آشنايي يا حتي غريبه‌اي در آغوشت، چه زجرآور و سخت است؟ حتي كسي نمي‌داند شليك به كسي كه نمي‌داني از كجا آمده و چه بلايي سرش خواهي آورد چه بر سر وجدانت مي‌آورد.
فقط بايد در معرکه باشي تا درك كني. حتي تعريف كردن آدم‌ها هم فايده‌اي ندارد. فقط نزديك مي‌شوي. نزديك و نزديك‌تر. اما هيچ وقت دستت به آن روزها و آن وقايع نمي‌رسد. هميشه چند گام عقب‌تر از كساني هستي كه آن حماسه ها را درك كردند. فقط مي‌تواني آن‌قدر نزديك شوي كه با شنيدن خاطرات‌شان اشكي بريزي و باز در روزمرگي‌ات غرق شوي. فقط بايد باشي تا درك كني.

/ 1 نظر / 32 بازدید
کاظم

اینارو ماها هیج وقت نمی فهمیم